سمینار


سمینار |
تیر ۱۷, ۱۳۹۵

شرکت دوازه ملل جهان که به عنوان یکی از مشاورین سازمان آتش نشانی می باشد به همین منظور سمیناری تخصصی در تاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ با عنوان مدیریت دود در سالن آمفی...

View Post