آخرین خبرهاوضعیت پروژه ها


43
پروژه های داخلی
27
پروژه های در حال اجرا
1203
پروژه های خارجی


برخی از رضایت نامه ها

  • در خوصوص قرار داد فی مابین با موضوع فروش و اجرای سیستم تهویه پارکینگ مجتمع تجاری اداری جام ملت نظر به حسن انجام کار آن شرکت محترم چه به لحاظ انجام تعهدات و کیفیت اجرای کار ، بدینوسیله ضمن آرزوی توفیق روز افزون جهت جنابعالی و همکاران محترم مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام میدارد

    مدیریت مجتمع جام ملت
  • بدینوسیله حسن همکاری آن شرکت در خصوص فروش سیستم های تهویه مطبوع ( هواسازها و فن کوئل های مجتمع تجاری این شرکت ) موضوع قرارداد های شماره ۱۳۷/۲۴/۷۵۰۲ مورخ ۹۲/۱۲/۲۶و شماره ۱۳۷/۲۴/۱۲۵۵۳ مورخ ۲۷ /۹۳/۱۰ گواهی میگردد . امید است کما فی سابق این حسن همکاری در سایر پروژها نیز جاری باشد

    مدیریت مجتمع مگا مال


سیستم هوشمند تهویه پارکینگ

سیستم نوین تهویه پارکینگ با استفاده از فنهای تأمین و تخلیه هوا و با کمک جت فنهای پارکینگی، سیستمی است نوین در تهویه پارکینگ که با استفاده از آن علاوه بر حذف کانال کشی تخلیه هوای پارکینگ، تهویه پارکینگ…پرده های دودبند و پرده های آتش بند

برای مدیریت دود در پارکینگ های بزرگ و همچنین ساختمان های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد، این پرده ها که از سقف به صورت مخفی  تعبیه شده اند، در مواقع لازم تا ارتفاع یک متر الی یک متر…مجوزها و گواهینامه ها